HOOLDUSTÖÖTAJA,  TASE 3 KOOLITUS (EESTI KEELES)

Kuupäev

Teema

ak.t

06.09.

Hooldustöötaja kutse-eetika ja    kutse omistamise põhimõtted

2

Hooldustegevuse  alused, sotsiaal- ja hooldusteenuste korraldamine

4

Üldteadmised ravimitest (sh. säilitamine, hoiustamine jne). Ravimite manustamine

2

13.09.

Anatoomia, füsioloogia ja patoloogia

4

Eaka tervis  ja toimetulek

2

Elamistoimingud  (ülevaade elamistoimingutest)

2

20.09.

Arengupsühholoogia (eri vanuses inimeste arenguülesanded ja nende toetamine hooldustöös)

4

Ennast säästev ning abistav suhtlemine patsiendi ja perega (sh enesekehtestamine, probleemide lahendamine, konfliktikäitumine)

4

27.09.

Hooldusplaan ja selle koostamine. Hoolduspäeviku täitmine, tööaruande koostamine

4

Ergonoomika – ergonoomilised töövõtted ja põetus

4

04.10.

Hooldus- ja liikumis abivahendid

2

Rühmatöö– ergonoomilised töövõtted

2

Hooldustoimingud erinevate haiguste puhul

4

11.10.

Hügieeni- ja ilutoimingute juhendamine. Seksuaalkäitumise toetamine

4

Hooldatava abistamine elamistoimingutes ja hooldusega seotud toimingute läbiviimine (hügieenitoimingud, eritamine)

4

14.10.

Aktiviseerivad tegevused (sh mängud, võimlemine, kunsti- , tantsu- ja muusikateraapia)

4

Töö erivajadustega inimestega (sh Alzheimeri tõvega)

4

18.10.

Abivajava inimese toitumine ja toitumise jälgimine (toitumuse hindamine, abistamine erinevate haiguste puhul)

4

Meeskonnatöö. Õe abistamine  õendustoimingute teostamisel

2

Hooldatava abistamine elamistoimingutes ja hooldusega seotud toimingute läbiviimine (sh   eluliste näitajate mõõtmine)

2

25.10.

Rühmatöö - hooldusplaanide ja hoolduspäevikute arutelu

2

Hooldus psüühika- ja käitumishäirete korral (intellektipuue, psüühikahäire)

4

Majapidamistööde korraldamine

2

Rühmatöö - majapidamistööde korraldamine

2

01.11.

Kriisid ja nendega toimetulek. Toimetulek vägivaldse käitumisega

4

Iseseisva töö ja praktikas kogetud juhtumite arutelu koolitusel läbitud teemade põhjal

4

08.11.

Esmaabi

8

11.11.

Esmaabi

8

© MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut l Registrikood: 880242384