AITAME HOOLIDA -

ÕPIME KOOS JA

JAGAME KOGEMUSI!

KOOLITUSED

Sihtgrupp: tervishoiutöötajad

Perearstid ja -õed

Kooli-, kodu- ja statsionaaride õed

Psühholoogid, tugiisikud, hooldustöötajad

 • Koduõdede täiendkoolitused (Kooskõlastatud ÕL-ga)
 • Dokumenteerimine – kodu- ja pereõdedele
 • Koolitused kooliõdedele
 • Koolitused hooldustöötajatele

Koolitused viiakse läbi:

Eesti ja vene keeles.

Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Ida-Virumaal.

Soovi korral viime koolituse läbi asutuses kohapeal.

Üldine õppekorraldus

 • Teave isikuandmete töötlemise kohta
 • Kvaliteedi tagamise põhimõtted
 • Koolitusele registreerimine
 • Koolituse vastuvõtu- ja väljaarvamise tingimused
 • Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
 • Koolituse eest tasumine
 • Väljastatavad dokumendid
 • Koolitusest loobumine
 • Õppekeskkond
 • Tagasiside täienduskoolituste kohta

Oleme Eesti Töötukassa koolituskaardi partner!

 

MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut, võttes arvesse epidemiologist olukorra Eestis, on valmis korraldama kiirkoolitusi kaugõppe vormis järgmistel teemadel: õendusabi ja hooldusteenuse osutamine hooldekodudes, COVIDi leviku ennetamine ja tõrje.

 

Meie meeskonnas on tuntud asjatundjad nii õendus-, hooldusteenuse korraldamise osas kui ka nakkushaiguste ennetamise osas.

 

Kui soovite tellida koolitust või saada lisainfot, võtke julgelt ühendust.

 • + II HAI ÕENDUSKONVERENTS JÕHVIS

  Õenduskonverents “Terve/rõõmsameelne/motiveeritud õde = kvaliteetne õendus”

  Toimumise aeg: 09. september 2022

  Sihtrühm: õde

  Täienduspunkte: 8

  Keel: eesti keel (tagatud venekeelne tõlge)

  Toimumise koht:

  Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi  õppehoone - Kutse tänav 13 (võimalik osaleda ka ZOOMi veebikeskkonnas)

  Korraldaja: MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut koostöös OÜ-ga Meedik Koolitus

  Hind: 55 euro (veebikoolituse hind on sama)

  Registreerumine: koolitus.hai@gmail.com

  Kõigile veebikoolitusele registreerunule saadetakse konverentsile eelneval päeval e-mailile täpsem info koolitusel osalemise kohta (kontrollige igaks juhuks ka oma rämpsposti kausta).

  Palun lisage registreerumisvormi oma isiklik e-maili aadress. Küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil info@medkoolitus.ee

  Kava:

  9.00 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv, ravimifirmade näitused

  10.00 – 10.35 Konverentsi avamine

   

  I sessioon:

  10.35 -13.20  Õenduse arengu visioonid (Eesti Õdede Liit, Eesti Tervisekassa, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, haiglate esindajad)

  13.20 – 14.10 Lõuna, ravimifirmade näitused

  II sessioon:

  14.10- 16.10 Peamised probleemid ja lahendused õendusvaldkonnas

  Õdede tervislike toitumisharjumuste kujundamine

  Oma tegemiste ja hinnangute kirjapanek – kvaliteedinäitaja õenduses

  Töö rühmades (peamised probleemid ja lahendused õendusvaldkonnas nende töötajate vaateviklist):

  -statsionaarne õendusabi

   - koduõendusteenus

   - koduõendusteenus hooldekodus

   - kooliõendus

   - kiirabi koduõenduses, ka hooldekodu õenduses

  16.10 – 16.40  Paneeldiskussioon

  16.40 - 17.00 Konverentsi lõpetamine

 • + KODUÕDEDE BAASKOOLITUS

  KODUÕDEDE BAASKOOLITUS

  Koolitus on kooskõlastatud Eesti Õdede Liiduga

   

  Õppekava koostamise alus:

  Koduõenduse tegevusjuhend

  (Eesti Õdede Liit, Eesti Haigekassa, Koduõdede Seltsing, 2015)

  Kursus toimub moodulõppena:

   

  Kursus koosneb 3-st moodulist. Kaks esimest moodulit on 3-päevased, kus toimuvad loengud ja arutelud koduõenduses vajalikel teemadel.

   

  Kolmas moodul on ühepäevane, kus toimub esimeses moodulis antud juhiste põhjal koostatud koduõenduslugude ettekandmine ning arutelu.

  Moodulid toimuvad:

  Koolitus toimub eesti keeles

  I moodul       20.-22.09.2023

  II moodul      18.-20.10.2023

  III moodul     09.11.2023

   

  Kokku: 56h loenguid + 9h iseseisvat tööd

  Toimumiskoht: Zoom keskkond

  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

   

  65 tundi, millest 56 tundi on kontaktõpet ja 9 tundi iseseisvat tööd.

  Õpiväljundid

  1. Teab, mis on koduõenduse eesmärk ja koduõe roll ning kuidas korraldada oma tööd lähtudes tegevusjuhenditest ja seadustest.
  2. Teab InteRAI põhimõtteid.
  3. Oskab leida olulist infot koduõenduspatsiendile ja tema lähedastele tema koduses keskkonnas toimtulekuks vajalike situatsioonide lahendamiseks.
  4. Mõistab meeskonnatöö olulisust koduõenduse teenuse osutamisel teiste tervishoiuspetsialistidega ja patsiendi ning tema lähedastega.
  5. On tutvunud NANDA 2015-2017 õendusdiagnoosidega (konkreetsem 8 tunnine NANDA õendusdiagnooside koolitus plaanis 2020).
  6. Mõistab eestikeelse õendusdokumentatsiooni täitmise olulisust.
  7. Teab olulisi nüansse koostöös Eesti Haigekassaga.
  8. On koostanud ühe koduõendusloo (eesti keeles) vastavalt Kõduõendusjuhendi nõuetele, esitanud kirjalikult ja kaitsnud oma tööd ning saanud sellele tagasisidet.

  Õppe sisu

   

  I moodul:

  Koduõenduse eesmärgid, väärtused, eetilised probleemid; koduõe roll ning töökorraldus.

  Koduõenduse tegevusjuhend.

  Koduõenduses kasutatav dokumentatsioon.

  Andmekaitse, terviseamet, koduõenduslitsentsi taotlemine.

  Juhtumi korraldus ja sellega seotud juriidilised aspektid.

  II moodul:

  InteRAI.

  Koduõenduse kvaliteet ja selle tagamine, kukkumis- ja lamatisrisk.

  Koduõenduslugu ja selle täitmine. NANDA õendusdiagnoosid.

  Patsiendi tervisekäitumise toetamine, patsiendiõpetus.

  Ennast säästev ning abistav suhtlemine patsiendi ja perega.

  Nakkustõrje, hügieen, jäätmekäitlus.

   

  III moodul: Iseseisvate tööde arutelu

  Iseseisev töö:

  Koostada eesti keeles õenduslugu ühe koduõenduspatsiendi juhtumibaasil kasutades koolitusel käsitletud materjal.

   

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

  Kursuse lõpetamisel saab osaleja tunnistuse, kui kursuslane on läbinud 100 % (65 tunni ulatuses) kursuse mahust ning on koostanud õendusloo ühe kodõenduspatsiendi näitel vastavalt koolitusel saadud teadmistele.

  Osaleja saab tõendi, kuhu on märgitud läbitud koolitustundide hulk ning kas on esitanud ja kaitsnud oma koduõenduslugu.

  Osavõtutasu:

   

  499 EURi, kolm moodulit

  Hind sisaldab 7 – päevast koolitust, iseseisva töö analüüsi ja õppematerjale.

   

  I moodul 213 EUR, II moodul 213 EUR, III moodul 73 EUR

  Üks koolituspäev ERALDI 85 EUR

   

 • + ÕE TEENUSE OSUTAMINE ÜLDHOOLDEKODUS

  ÕETEENUSE OSUTAMINE ÜLDHOOLDEKODUS

  Koolitusprogramm on kooskõlastatud Eesti Õdede Liidu (EÕL) koolituse kooskõlastamise komisjoni otsusega 14. Jaanuaril 2022 aastal

   

  Sihtgrupp ja alustamise tingimused - õed, kes on registreeritud tervishoiutöötajate registris ning on läbinud lisaks koduõdede baaskoolituse, töötavad või planeerivad töötamist hoolekandeasutuses.

   

  Õppe eesmärk: Anda hooldekodudes töötavatele õdedele, ülevaade hoolekandeasutuste elanikele õendusteenuste osutamisest elanike eripära arvestades (sh eakus, kroonilised haigused, vaimne tervis) ja rõhutades patsiendi seisundi hindamise olulisust.

  Koolitus toimub  vene keeles (на русском языке)

   

  Toimumiskoht: Jõhvi või ZOOM keskkonnas

   

  I moodul        06.-08.09.2023(24 akh)

  II moodul       04.-06.10.2023(24 akh)

  III moodul      08.11.2023(8 akh)

  Koolituse tasu osavõtjale on 499 EURi.

   

  Tasuda saab moodulite kaupa: 213EUR, 213EUR ja 73EUR.

   

  Hind sisaldab 7-päevast koolitus, iseseisva töö analüüsi ja õppematerjale.

  Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides):

   

  65 akadeemilist tundi, millest 56 tundi on kontaktõpet ja

  9 tundi iseseisvat tööd – õendusloo koostamine.

  Iseseisev töö:

  Koostada eesti keeles õenduslugu ja hindamise plaan, vastavalt InterRai materjalile, ühe üldhooldekodu kliendi kohta, kasutades koolitusel käsitletud materjal.

  Koolituse õpiväljundid:

  Koolituse läbinu:

  • Saab ülevaate õendusteenuse osutamisel hoolekandeasutustes kehtivatest õigusaktidest ja juhenditest ning vajalikust aruandlusest.
  • Oskab planeerida oma igapäevatööd vastavalt õendusteenuse osutamise eesmärkidele ja õe rollile hoolekandeasutuses, lähtudes kehtivatest nõuetest.
  • Kasutab igapäevatöös õendusteenuse kvaliteedi nõudeid. Tõstab õendusteenuse kvaliteeti läbi patsiendi ohutuse kultuuri arendamise.
  • Teab ja kasutab erinevaid hindamisinstrumente (sh InterRai, Bradeni skaala, MORSE skaala, ADL ja vajadusel IADL) patsiendi ohutu ja efektiivse toimetuleku tagamiseks üldhooldekodus.
  • Teeb koostööd hoolekandeasutuse personaliga, teiste tervishoiuspetsialistidega ning patsiendi ja tema lähedastega õendusteenuse osutamisel.
  • Kasutab ennastsäästvaid võtteid õe enda vaimse tervise hoidmiseks.
  • Oskab täita õendusdokumentatsiooni kõiki osasid vastavalt kehtivatele nõuetele (õendusanamnees, õenduspäevik,õendusplaan, õendussekkumised protseduuride- ja haavaravilehel ning õendusepikriis) vastavas terviseinfosüsteemis,

  Õppe sisu

  I moodul:

  • Koostöö Haigekassaga ja Terviseametiga, sh seadusandlus, nõuded ruumidele ja töövahenditele.
  • Patsiendikeskne õendustegevus üldhooldekodus. Eakad üldhooldekodus.
  • Meeskonnatöö ja õendustegevuse kvaliteedi tagamine üldhooldekodu patsientidele.
  • TIS ja teised elektroonilised andmebaasid.
  • Surija, suremine ja surm. Surma fakti dokumenteerimine.
  • Hooldekodus kasutatav õendusdokumentatsioon, sh NANDA-I õendusdiagnooside kasutamine praktikas.
  • Nakkustõrje, hügieen, jäätmekäitlus.

   

  II moodul:

  • InterRAI hindamisinstrumendid (hooldekodu keskkonna-, funktsionaalse- ja sotsiaalse seisundi hindamine).
  • Kroonilise haavandi hooldus. Haava/haavandi hindamine ja dokumenteerimine. Traumad ja äkkhaigestumised eakatel.
  • Ravimi kasutamine neelamishäirega patsiendil ja palliatiivravi patsiendil.
  • Õendustöötaja vaimne tervis.

   

  III moodul:

  • Iseseisvate tööde - õenduslugude - arutelu 8 akh

  Jooksvalt igas moodulis:

  • Analüüsitakse õpitu rakendamise oskust õe igapäevatöös, antakse koolitajate poolt vahetut tagasisidet tekkivatele küsimustele ning analüüsitakse iseseisva töö koostamisel tekkivaid/tekkinud küsimusi.
  • Teadmiste edastamisel pööratakse tähelepanu rakendatavatele haridusmetoodikatele, et tagada osalejate õpimotivatsioon täiendavate teadmiste omandamiseks.
  • Koostada õenduslugu ühe üldhooldekodu patsiendi juhtumi baasil (vastavalt Koduõenduloo koostamise juhendile), kasutades NANDA-I õendusdiagnoose ja erinevaid patsiendi seisundi hindamismeetodeid (Bradeni skaala, MORSE skaala, ADL ja vajadusel IADL).

  Kursuse läbimisel väljastatav dokument:

   

  Kursuse lõpetamisel väljastatakse osalejale:

  • tunnistus, kui kursuslane on läbinud loengutest vähemalt 48 tundi loengute mahust ning koostanud õendusloo vastavalt koduõendusloo kehtivale juhendile, mis sisaldab õendusanamneesi, -päevikut, -plaani ja -epikriisi., kasutades patsiendi hindamisinstrumente (MORSE skaala, BRADENI skaala, ADL ja IADL), esitanud kirjalikult ja kaitsnud oma töö ning saanud sellele kolleegidelt tagasisidet.
  • tõend, kuhu on märgitud läbitud koolitustundide hulk ja info õendusloo esitamisest, vormistamisest ja aktsepteerimisest.

  Registreerumine: koolitus.hai@gmail.com

   

  MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

 • + KOOLIÕDEDE KOOLITUS

  03.03.2023

  Koolitervishoiuteenust ja kooliõendust reguleerivad õigusaktid. Eesti keeles

  Koolituse eesmärk: Anda ülevaade Eestis kehtivatest koolitervishoiuteenust reguleerivatest õigusaktidest ja tegevusjuhenditest ning dokumenteerimisest.

  Sihtgrupp: kooli- ja pereõed

  Kestvus: 6 akh

  Toimumiskoht: ZOOM keskkond

  Osavõtutasu: 60 EUR

  Registreerumine: kuni 23.02.2023, meiliaadressil koolitus.hai@gmail.com

 • + KOOLITUSED TALLINNAS ja ZOOMis

  02.03.2023

  Diabeetiline jalg - jalahooldus ja haavandi hooldus. Eesti keeles

  Koolituse eesmärk:

  * Luua teadmised diabeetilise jala hoolduse tegemiseks probleemsete, tundlikkuse häiretega ja/või jalahaavanditega klientidele/patsientidele, samuti probleemse labajala ja/või deformeerunud varvastega patsientidele.

  * Anda teadmised deformeerunud labajala ja varvaste hoolduseks ja abivahendite võimalikust valikust klientidele/patsientidele, või nende lähedastele, kes ise ei saa või ei oska selle probleemiga tegeleda, samuti teadmised ja oskused suunata abivajaja edasi probleemi olemusele vastava spetsialisti juurde.

  * Anda teoreetilised ning praktilised teadmised ning oskused diabeetilise jala hindamiseks, hoolduseks ning raviks.

  * Anda teadmised diabeetilise jala probleemidest ning esmased oskused jalahaavandite eristamiseks ning nende hoolduseks.

   

  Sihtgrupp:  õed (koduõed, pereõed, hooldekodude õed) ja perearstid

  Kestvus: 8 akh

  Toimumiskoht: Järveotsa tee 2, Tallinn

  Osavõtutasu: 90 EUR

  Registreerumine: kuni 23.02.2023, meiliaadressil koolitus.hai@gmail.com

  03.03.2023

  Koolitervishoiuteenust ja kooliõendust reguleerivad õigusaktid. Eesti keeles

  Koolituse eesmärk:

  Anda ülevaade Eestis kehtivatest koolitervishoiuteenust reguleerivatest õigusaktidest ja tegevusjuhenditest ning dokumenteerimisest.

   

  Sihtgrupp:  kooli- ja pereõed

  Kestvus: 6 akh

  Toimumiskoht: ZOOM keskkond

  Osavõtutasu: 60 EUR

  Registreerumine: kuni 23.02.2023, meiliaadressil koolitus.hai@gmail.com

  6.april 2023

  Krooniline haavand – tekkemehhanismid, ohud, dokumenteerimine ja haavandi hoolduse põhimõtted.  Vene keeles

  Koolituse eesmärk:

  * Anda ülevaade kroonilistest haavanditest, dokumenteerimisest ja hooldusest vastavalt haavandi paranemise faasile.

   

  Sihtgrupp:  õed (koduõed, pereõed, hooldekodude õed) ja perearstid

  Kestvus: 8 akh

  Koolitaja: Tatjana Kotik, RN, terviseõde, õendusjuht, TNP Konsultatsioonid OÜ

  Toimumiskoht: ZOOM keskkond

  Osavõtutasu: 80 EUR

  Registreerumine: Grupi suurus on piiratud.

  Registreerumine toimub kuni kohti jätkub või 31.märtsini 2023, meiliaadressil koolitus.hai@gmail.com

  13.aprill 2023

  Traumad eakatel – hooldekodus. Praktilised nõuanded tegutsemisel nende korral. Eesti keeles

  Koolituse eesmärk:

  * Anda ülevaade traumamehhanismidest eakatel ja tegutsemisest nende korral.

   

  Sihtgrupp:  õed (koduõed, hooldekodude õed)

  Kestvus: 8 akh

  Koolitaja: Rein Paavo, RN

  Toimumiskoht: Järveotsa tee 2, Tallinn

  Osavõtutasu: 90 EUR

  Registreerumine: Grupi suurus on piiratud.

  Registreerumine toimub kuni kohti jätkub või 6.aprillini 2023, meiliaadressil koolitus.hai@gmail.com

  14.aprillil 2023

  Kui inimene läheb hooldekodusse. Vene keeles

  Koolitus eesmärk:

  * anda ülevaade hooldekodusse mineva inimese ja tema  lähedaste psühholoogistest murekohtadest

  * hooldekodusse minevale patsiendile perearsti või omavalitsuse poolt kaasa antavad vajalikud meditsiinilised tõendid, tervisliku seisundi hinnangud kodu/pereõelt

   

  Sihtgrupp:  õed (koduõed, pereõed, hooldekodude õed) ja perearstid

  Kestvus: 6 akh

  Koolitaja: Lilia Kerro, psühholoog; Oksana Avilo-Kalinina, RN, juhataja, TNP Konsultatsioonid OÜ

  Toimumiskoht: Järveotsa tee 2, Tallinn

  Osavõtutasu: 60 EUR

  Registreerumine: Grupi suurus on piiratud.

  Registreerumine toimub kuni kohti jätkub või 6.aprillini 2023, meiliaadressil koolitus.hai@gmail.com

  18.aprill 2023

  Palliatiivravi. Eesti keeles

  Koolitus eesmärk:

  *Anda ülevaade palliatiivravi mõistest ja sisus.t

  *Räägime Valu käsitlusest ja sümptomite kontrollist palliatiivravis.

  *Anda ülevaade Hospiitsfilosoofiast ja elulõpuravist.

   

  Sihtgrupp:  õed (koduõed, pereõed, hooldekodude õed) ja perearstid

  Kestvus: 6 akh

  Koolitaja: dr Heli Taro, Svetlana Gromova, RN, palliatiivraviosakond, SA Tartu Õlikooli Kliinikum

  Toimumiskoht: ZOOM keskkond

  Osavõtutasu: 60 EUR

  Registreerumine: Grupi suurus on piiratud.

  Registreerumine toimub kuni kohti jätkub või 6.aprillini 2023, meiliaadressil koolitus.hai@gmail.com

© MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut l Registrikood: 880242384