AITAME HOOLIDA -

ÕPIME KOOS JA

JAGAME KOGEMUSI!

Ettevõttest

MTÜ Hoolekande Arendamise Instituudi eesmärgiks on läbi viia tervishoiuspetsialistidele arendavaid erialaseid täiendkoolitusi üle Eesti, arvestades ühiskonnas ja tervishoius toimuvaid muutusi.

 

Teadmiste edastamisel pööratakse tähelepanu rakendatavatele haridusmetoodikatele, et tagada osalejate huvitatus ja õpimotivatsioon.

Mittetulundusühing Hoolekande Arendamise Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

© MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut l Registrikood: 880242384