AITAME HOOLIDA -

ÕPIME KOOS JA

JAGAME KOGEMUSI!

Ettevõttest

Mittetulundusühingu Hoolekande Arendamise Instituut eesmärgiks on läbi viia tervishoiuspetsialistidele ja teistele töötajatele arendavaid erialaseid täiendkoolitusi üle Eesti, arvestades ühiskonnas ja tervishoius toimuvaid muutusi.

 

Teadmiste edastamisel pööratakse tähelepanu rakendatavatele haridusmetoodikatele, et tagada osalejate huvitatus ja õpimotivatsioon.

Kui soovite tellida koolitust või saada lisainfot, võtke julgelt ühendust.

© MTÜ Hoolekande Arendamise Instituut l Registrikood: 880242384